Jedná se o novou stavbu multifunkčního sportovně-relaxačního parku. V rámci projektu bude

postavená nová liniová skate cesta a skatepark. Jedná se o stavbu veřejně přístupnou pro sportovní a rekreační užití. Nová plocha pro kolečkové sporty je určena k odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení,

obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve

volném čase předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a

relaxaci široké veřejnosti.

Návrh: U/U Studio

Realizace: Léto 2022

České Velenice