Cheb

Návrh se snaží areál oživit a propojit sportovní plochu s již stávající odpočinkovou zónou. Křivky zpevněných ploch vychází z tvarů ostatních cest v parku tak, aby areál Krajinka působil celistvým dojmem. Stávající zeleň, mobiliář a vodní pítka jsou využita a upravena pro lepší fungování. (Přemístění stávajícího mobiliáře do vhodnějšího uskupení, vytvoření stínu nově vysazenými stromy a konverze jednoho pítka na fontánu). Vodní dílo bude v letních měsících fungovat jako ochlazovač vzduchu a zároveň jako herní prvek pro děti. V případě, že ve fontáně nebude voda, bude sloužit jako překážka ve skateparku. Skateplazu po obvodu lemuje zídka, která je obložena pálenou červenou cihlou a je podsvícena světly z betonové podlahy. Tím komunikuje s hradbami historického města, které se nachází na druhém břehu přes řeky Ohře.

Návrh: U/U Studio

Realizace: Léto 2022